Členské příspěvky pro rok 2020

Děti, mládež, senioři nad 65 letDospělí (19 – 64 let)
Sokolský příspěvek (známka) 200,-Sokolský příspěvek (známka) 500,-
Oddílový příspěvek                500,- Oddílový příspěvek                500,-
Celkem                                   700,-  Celkem                                   1000,-

Hostujících fotbalistů se netýká sokolský příspěvek (platí jen oddílový), nejsou ale od Sokola úrazově ani odpovědnostně pojištěni.   

Cvičitelé a trenéři, ostatní funkcionáři a neaktivní členové jsou od oddílového příspěvkuosvobozeni (platí jen sokolský příspěvěk ve výši 500,- nebo 200,- Kč). 

U dětí a mládeže navštěvujících aktivity organizované Jednotou je členství  v „Sokole“povinné.

Členské příspěvky na rok 2020 musí být uhrazeny neprodleně.

 Pokud se tak nestane, je další činnost v oddílech Jednoty nepřípustná(viz stanovy ČOS).

Vstupné na cvičení pro nečleny TJ Sokol Zásmuky činí   50,- Kč za hodinu.