Cvičení žen a dívek, tanečně-pohybový kroužek

Předškoláci v Praze

Skupina 16 předškolních dětí se zúčastnila XV. Všesokolského sletu v Praze ve dnech 5. a 6.7.2012. Zúčastněnými byly tyto děti: VeronikaBarnátová, Jan Bernard, Leoš Brůna, Lucie Carvanová, Šárka Husová, Jakub Kobera, Anežka Kroupová, Šimon Macháček, Vojtěch Mrázek, AdélaNelibová, Nikola Rožníčková, Ondřej Šíma, Tereza Škopková, Jan Štěpina, Jan Švach, Natálie Zvoníková, cvičitelkou Jarmila Křápová, doprovodnám dělala Lada Vokalová.

Sletovou skladbu „Člověče, nezlob se“ jsme začali nacvičovat již v listopadu 2011 a její nácvik s barevnými domečky a čepičkami jsme zvládalivelmi dobře. Děti nacvičovaly s patřičným elánem a zájmem, jejich radost umocňovala skladba s veselými písničkami, při nichž si mohly i samyzazpívat.

Před odjezdem do Prahy jsme měli možnost secvičit skladbu s ostatními celky v Pečkách a následně v Poděbradech. A 5.7. jsme vyjeli do Prahy. Tam nás čekaly ještě dvě zkoušky a generálka na stadionu Synot Tip Aréna v Edenu a 6.7. odpoledne jsme vystoupili na témže stadionu ve II. programu hromadných vystoupení XV. Všesokolského sletu. Vystoupení děti zvládly s velkou ctí, bez sebemenšího zaváhání a problému.

V Praze jsme byli ubytováni jeden den v Základní škole Hostýnská na Praze 10, kde jsme přespali na karimatkách a ve spacích pytlích. Na jídlo jsme docházeli do jiné, nedaleké základní školy, na zkoušky jsme jezdili do Edenu tramvají. Všude bylo rušno, vládl organizační chaos a vše umocňovalo ještě třicetistupňové vedro. Neúprosnou dopravu jsme zvládli oblečeni v reflexních vestách, s velkým horkem jsme si poradili na krásném hřišti Gutovka v Praze, kde si děti vyhrály s vodou a příjemně se tu ve čtvrtek odpoledne osvěžily. Děti po celé dva dny projevily úžasnou sociální zralost a přizpůsobivost. Děkuji jim za jejich výtečnost, jejich rodičům za vstřícnost a spolupráci, které bylo při nácviku třeba, a náš velký dík patří TJ Sokolu Zásmuky a její starostce Lence Borovičkové. Vše, co souviselo s organizací této akce, obstarala „naše Lenka“ a zajistila pro všechny cvičební úbory, náčiní, dopravu, stravování a pobyt z financí TJ Sokola Zásmuky. Pevně věřím, že jsme za to zásmuckou sokolskou jednotu v Praze dobře reprezentovali.

S díky Jarmila Křápová

Cvičení rodičů a dětí

Zveme rodiče a děti od 1 do 5 let na nové cvičení, které probíhá každou středu od 16:00 hod. v zásmucké sokolovně.

Děti cvičí společně s rodiči, kteří jim radí a pomáhají.

Děti při tomto cvičení získávají základní pohybové dovednosti a rozvíjejí si drobnou motoriku. Seznamují se s náčiním a nářadím, získávají základní míčovou techniku. Odstraňují si psychické zábrany a osamostatňují se. V rámci cvičení probíhají různé soutěže a závody. Využívá se střídavě velkého a malého sálu. Je vhodné teplejší oblečení a sálová obuv.

Cvičíme ve středu od 16:00 do 17:00 hod., těší se na Vás Ivana .          http://rdcviceni.webnode.cz/

Kontakt:  Ivana Zachová , tel.: 725 614 350

 http://fotosokol.rajce.idnes.cz/Cviceni_rodice_deti/

http://fotosokol.rajce.idnes.cz/cviceni_rodice_a_deti_2.2.2011/

Zdravotní cvičení a jóga
Pro všechny věkové i výkonnostní kategorie cvičí Marcela Jindrová a Šárka Krombholzová

Aerobic –  vede Jana Siňorová

Zumba –  vede Andrea Hrstková

Tanečně – pohybová výchova starší a mladší děvčata –  vede Lenka Borovičková