Sportovní oddíly

  1. Oddíl kopané

Další informace na www.fotbalzasmuky.cz

Fotogalerie: 

http://fotbalzasmuky.rajce.idnes.cz/

3. Cvičení žen a dívek, tanečně-pohybový kroužek

Předškoláci v Praze

Skupina 16 předškolních dětí se zúčastnila XV. Všesokolského sletu v Praze ve dnech 5. a 6.7.2012. Zúčastněnými byly tyto děti: Veronika Barnátová, Jan Bernard, Leoš Brůna, Lucie Carvanová, Šárka Husová, Jakub Kobera, Anežka Kroupová, Šimon Macháček, Vojtěch Mrázek, Adéla Nelibová, Nikola Rožníčková, Ondřej Šíma, Tereza Škopková, Jan Štěpina, Jan Švach, Natálie Zvoníková, cvičitelkou Jarmila Křápová, doprovod nám dělala LadaVokalová.

Sletovou skladbu „Člověče, nezlob se“ jsme začali nacvičovat již v listopadu 2011 a její nácvik s barevnými domečky a čepičkami jsme zvládali velmidobře. Děti nacvičovaly s patřičným elánem a zájmem, jejich radost umocňovala skladba s veselými písničkami, při nichž si mohly i samy zazpívat.

Před odjezdem do Prahy jsme měli možnost secvičit skladbu s ostatními celky v Pečkách a následně v Poděbradech. A 5.7. jsme vyjeli do Prahy. Tam nás čekaly ještě dvě zkoušky a generálka na stadionu Synot Tip Aréna v Edenu a 6.7. odpoledne jsme vystoupili na témže stadionu ve II. programu hromadných vystoupení XV. Všesokolského sletu. Vystoupení děti zvládly s velkou ctí, bez sebemenšího zaváhání a problému.

V Praze jsme byli ubytováni jeden den v Základní škole Hostýnská na Praze 10, kde jsme přespali na karimatkách a ve spacích pytlích. Na jídlo jsme docházeli do jiné, nedaleké základní školy, na zkoušky jsme jezdili do Edenu tramvají. Všude bylo rušno, vládl organizační chaos a vše umocňovalo ještě třicetistupňové vedro. Neúprosnou dopravu jsme zvládli oblečeni v reflexních vestách, s velkým horkem jsme si poradili na krásném hřišti Gutovka v Praze, kde si děti vyhrály s vodou a příjemně se tu ve čtvrtek odpoledne osvěžily. Děti po celé dva dny projevily úžasnou sociální zralost a přizpůsobivost. Děkuji jim za jejich výtečnost, jejich rodičům za vstřícnost a spolupráci, které bylo při nácviku třeba, a náš velký dík patří TJ Sokolu Zásmuky a její starostce Lence Borovičkové. Vše, co souviselo s organizací této akce, obstarala „naše Lenka“ a zajistila pro všechny cvičební úbory, náčiní, dopravu, stravování a pobyt z financí TJ Sokola Zásmuky. Pevně věřím, že jsme za to zásmuckou sokolskou jednotu v Praze dobře reprezentovali.

S díky Jarmila Křápová

Cvičení rodičů a dětí

Zveme rodiče a děti od 1 do 5 let na nové cvičení, které probíhá každou středu od 16:00 hod. v zásmucké sokolovně.

Děti cvičí společně s rodiči, kteří jim radí a pomáhají.

Děti při tomto cvičení získávají základní pohybové dovednosti a rozvíjejí si drobnou motoriku. Seznamují se s náčiním a nářadím, získávají základní míčovou techniku. Odstraňují si psychické zábrany a osamostatňují se. V rámci cvičení probíhají různé soutěže a závody. Využívá se střídavě velkého a malého sálu. Je vhodné teplejší oblečení a sálová obuv.

Cvičíme ve středu od 16:00 do 17:00 hod., těší se na Vás Ivana .          http://rdcviceni.webnode.cz/

Kontakt:  Ivana Zachová , tel.: 725 614 350 http://fotosokol.rajce.idnes.cz/Cviceni_rodice_deti/http://fotosokol.rajce.idnes.cz/cviceni_rodice_a_deti_2.2.2011/

Zdravotní cvičení a jóga
Pro všechny věkové i výkonnostní kategorie cvičí Marcela Jindrová a Šárka Krombholzová

Aerobic –  vede Jana Siňorová

Zumba –  vede Andrea Hrstková

Tanečně – pohybová výchova starší a mladší děvčata –  vede Lenka Borovičková

2. Oddíl stolního tenisu

STOLNÍ TENIS INFORMUJE :

Oddíl stolního tenisu vznikl v roce 1987. Historie tohoto oddílu, ač poměrně krátká, byla ale velmi úspěšná, a to v mládežnických kategoriích. Žáci a žákyně v jednotlivých kategoriích získali mnoho medailových umístění a přebornických titulů, jak v okrese, tak i v kraji. V poslední době se naši hráčia hráčky již pravidelně probojovávají na mistrovství republiky. Hráčky z našeho oddílu měly také možnost hrát v kategorii dospělých druhou a prvníligu. Mezi nejúspěšnější hráče a hráčky se řadí Zuzana Krejčová, Jana Ebertová, Lada Jílková, Klára Jursová, Josef Krombholz . To jsou ti, kteřídosáhli z našeho oddílu největších úspěchů za dobu trvání oddílu stolního tenisu. V dnešní době má oddíl 11 hráčů a hráček

 Pro případné zájemce o stolní tenis uvádíme kontakt: Krejčí František,  mobil 774558454. 

NOVINKY:

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu za rok 2017 – 2018.

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností oddílu stolního tenisu. V našem oddíle hraje 11 hráčů a hráček. Trénujeme dvakrát týdně. Oddíl má dvědružstva, A družstvo hrálo v sezoně 17-18 regionální soutěž 1 a skončilo na 9. místě a udrželo se v RS 1.  B družstvo hrálo regionální soutěž 3 a v sezóně 17-18 skončilo na 2. místě.

Začátkem června v roce 2018 uspořádáme turnaj Kolínského poháru mládeže.

I když se zdá, že máme hráčů dost, rádi přivítáme každého, kdo o stolní tenis projeví zájem. Kontakt Krejčí František 774558454

Pozvánka na náš Facebook:  https://www.facebook.com/groups/320001115185466/

Ze světa

Timo Boll

http://www.youtube.com/watch?v=cNJykyo_6TQ

Když se to umí, je to sranda:

http://www.youtube.com/watch?v=eid6EvmTnwk&feature=related

Timo Boll – Ma Long

http://www.youtube.com/watch?v=9wrP-5b139Y&feature=related

Fotogalerie

http://fandasttenis.rajce.idnes.cz/

Oblíbené odkazy

http://stis.ping-pong.cz/htm/

4. Provoz tenisových kurtů

Tenisové kurty

TJ Zásmuky provozuje dva tenisové antukové kurty, které se nacházejí v areálu pod sokolovnou. Kurty je možno objednat na telefonnímčísle:  723 769 252  24 hod. předem.
Kurty jsou zprovozněny od poloviny dubna do poloviny října, a to dle počasí.
Provozní doba: po – pá 15:00 – 20:00 hod, so – ne 09:00 – 20:00. Hodina hry za 1 kurt – 90,-Kč (V rámci této herní doby je návštěvník povinenprovést i úklid tenisového kurtu po ukončení hry.)1 den, 1 kurt (09:00 – 20:00 hod) 1100,-Kč
Celoroční permanentka na 1 kurt a čtyři hodiny týdně – 3 000,- Kč. Po domluvě se správcem kurtů si lze tenisové náčiní vypůjčit. Je možné sizakoupit občerstvení, případně využít sprchy a WC v sokolovně.
Sokol Zásmuky se těší na Vaši návštěvu.

Provozní řád tenisových kurtů

Provozovatel: TJ Sokol Zásmuky Správce kurtů : +420 723769252

Článek 1 – Vstup na tenisové kurty
* Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, který návštěvník uhradí  u správce kurtů. Vstupem do prostorutenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce.
* Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě telefonické nebo ústní objednávky vždy 24 hod. předem.
* Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést  i úklid tenisového kurtu.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků
* Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.
* Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
* Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
* Provozovatel neodpovídá za škody na věcech, které osoby odloží v šatnách či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
* Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
* Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů

Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů
* Návštěvníci tenisového areálu mohou využívat tenisové kurty denně v pracovní den v době od 15.00 do 20.00 hod a v sobotu – neděli 9:00 – 20:00 hod dle povětrnostních podmínek.
* Rezervace se provádí  telefonicky u správce kurtů nebo ústní domluvou s ním 24 hodin předem.
* Pokud nebude moci návštěvník  využít rezervovaný prostor pro své hraní, může si zajistit náhradníka, který tuto skutečnost ohlásí nejpozději při příchodu do tenisového areálu. Pokud nemůže  rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec, je  povinen správci  ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 60 min před začátkem jeho hracího času. Uvolněný hrací prostor je správce kurtů oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.

Článek 4 – Činnosti v areálu zakázané
* Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
* Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.
* Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků, prostorách kurtů je zákaz kouření.
* Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
* Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Lenka Borovičková v.r.
Starostka Sokola Zásmuky