Provoz tenisových kurtů

Tenisové kurty

TJ Zásmuky provozuje dva tenisové antukové kurty, které se nacházejí v areálu pod sokolovnou. Kurty je možno objednat na telefonním čísle:  724 263 400  24 hod. předem.

Kurty jsou zprovozněny od poloviny dubna do poloviny října, a to dle počasí.
Provozní doba: po – pá 15:00 – 20:00 hod, so – ne 09:00 – 20:00. Hodina hry za 1 kurt – 90,-Kč (V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést i úklid tenisového kurtu po ukončení hry.)1 den, 1 kurt (09:00 – 20:00 hod) 1100,-Kč
Celoroční permanentka na 1 kurt a čtyři hodiny týdně – 3 000,- Kč. Po domluvě se správcem kurtů si lze tenisové náčiní vypůjčit. Je možné si zakoupit občerstvení, případně využít sprchy a WC v sokolovně.

Sokol Zásmuky se těší na Vaši návštěvu.

Provozní řád tenisových kurtů

Provozovatel: TJ Sokol Zásmuky Správce kurtů : +420 724263400

Článek 1 – Vstup na tenisové kurty
* Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, který návštěvník uhradí  u správce kurtů. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce.
* Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě telefonické nebo ústní objednávky vždy 24 hod. předem.
* Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést  i úklid tenisového kurtu.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků
* Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.
* Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
* Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
* Provozovatel neodpovídá za škody na věcech, které osoby odloží v šatnách či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
* Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
* Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů

Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů
* Návštěvníci tenisového areálu mohou využívat tenisové kurty denně v pracovní den v době od 15.00 do 20.00 hod a v sobotu – neděli 9:00 – 20:00 hod dle povětrnostních podmínek.
* Rezervace se provádí  telefonicky u správce kurtů nebo ústní domluvou s ním 24 hodin předem.
* Pokud nebude moci návštěvník  využít rezervovaný prostor pro své hraní, může si zajistit náhradníka, který tuto skutečnost ohlásí nejpozději při příchodu do tenisového areálu. Pokud nemůže  rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec, je  povinen správci  ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 60 min před začátkem jeho hracího času. Uvolněný hrací prostor je správce kurtů oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.

Článek 4 – Činnosti v areálu zakázané
* Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
* Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.
* Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků, prostorách kurtů je zákaz kouření.
* Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
* Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Lenka Borovičková v.r.
Starostka Sokola Zásmuky