REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY

Nejen „sportem je sokol živ“. Na sportování musí mít také prostory, doby, kdy se sportovalo nazelené louce, jsou dávno pryč. Naše Sokolská jednota má v tomto směru výhodu – velkou a krásnou sokolovnu otevřenou již v roce 1923. Jako každá stavba potřebuje také udržovat a modernizovat. O úpravách, které proběhly ve 20. stoletím, se dočteme v kronice. Na novodobýchúpravách se již sami podílíme. A jak se dočtete níže, pracovitost nám neschází.

O drobných úpravách a opravách psát nelze, ty probíhají průběžně. 

Rok 2006 – rekonstrukce sociálního zařízení – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2008 – vybudováno ústřední vytápění včetně kotelny – projekt byl podpořen a spolufinancován Středočeským krajem a Českou obcí sokolskou, dofinancování z vlastní zdrojůJednoty.

Rok 2009 – proběhla výměna oken a oprava fasády na severní straně budovy – projekt bylpodpořen a spolufinancován Středočeským krajem, dofinancování z vlastních zdrojů.

Rok 2010 – výměna oken v klubové místnosti – projekt financován z vlastních zdrojů Jednoty.

Rok 2011 – rekonstrukce šatny cvičenců, včetně sprch – projekt financován z provozní dotaceMěsta Zásmuky a vlastních zdrojů Jednoty.

Zatím poslední akcí která probíhá v letech 2011-2012 je projekt nazvaný „REKONSTRUKCESOKOLOVNY“. Za tímto názvem se skrývají tři jednotlivé etapy rekonstrukce:

1)                 zateplení prkenného stropu

2)                 výměna dřevěných špaletových oken, výměna hliníkových oken a dveří

3)                 malování objektu

Projekt byl podpořen Místní akční skupinou Podlipansko, o.p.s. a Státním zemědělskýmintervenčním fondem v rámci „Programu rozvoje venkova“ – projektu „Leader“ – opatření„Realizace místní rozvojové strategie – Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti“.    

Celkové výdaje tohoto projektu činí 620 tisíc.

Dotace projektu činí: z evropských zdrojů 397 tis. Kč

z národních zdrojů 99 tis. Kč.

Rozdíl 124 tisíc Kč bude financován z vlastních sokolských zdrojů.

Naší snahou a cílem projektu je modernizovat prostorovou základnu pro aktivníobčany

Zásmuk a jeho okolí. Zkvalitnit tím prostory pro volnočasové aktivity. A v neposlední řadě úsporaenergií, především tepla, a tím úspora finančních prostředků, kterých putuje do organizacízabývajících se volnočasovými aktivitami občanů stále méně.

Při přípravě a realizaci nám pomáhali partneři, jejich pomoci si velice ceníme.

Věříme, že se nám všem bude v sokolovně lépe sportovat.

Na vavřínech neusínáme a již dnes přemýšlíme o další opravách – fasáda sokolovny by si to takézasloužila.